Raciążnica – prawobrzeżny dopływ Wkry

Raciążnica to prawobrzeżny dopływ Wkry. Jej źródła znajdują się w okolicach miejscowości Kuski, skąd dalej płynie w kierunku południowo-wschodnim przyjmując dopływy z licznych rowów melioracyjnych. W dalszym biegu przepływa przez Raciąż, Dłużniewo, Smardzewo i uchodzi do Wkry tuż przed Sochocinem. Początkowo jest to zwykły rów, który z biegiem przyjmuje postać małej rzeczki, do okolic Rzewina […]

Czytaj więcej