Spływ kajakowy Brdą

Brda jest jednym z najładniejszych szlaków wodnych Polski o długości ponad 230 km. Corocznie organizowane są na niej liczne spływy kajakowe. W górnej swej części przepływa przez szereg pięknych jezior kaszubskich, w środkowym biegu przecina Bory Tucholskie. Na większości odcinków brzegi jej są zalesione, suche, wysokie, często urwiste i bardzo malownicze. Latem 1953 roku pierwszą swoją wędrówkę kajakową odbył tu ksiądz Karol Wojtyła płynąc na sędziwym, jeszcze przedwojennym kajaku o nazwie „Kalosz”. Płynął z załogantem, z którym na początku nie bardzo mogli się zgrać. „Wujek” skomentował później ten fakt  dwuwierszem: „I rumają dalej żwawo, jeden w lewo, drugi w prawo”. Czytaj więcej